In 2021 I came to Iceland in March and planned to be in Myvatssveit until the end of October. Here you can see photos taken during that period. I 2021 kom jeg til Island i Mars og planla å være i Myvatssveit helt frem til slutten av oktober. Her kan du se bilder tatt i den perioden.